Interesse? Vul onderstaande formulier in

De velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.

Contact en Tarieven

Contactgegevens

Natuurgeneeskundig- en massagepraktijk Ingrid Kotte
Van Wassenaarmarke 10
8016 KR Zwolle
T 038 4656726
E praktijkingridkotte@gmail.com
I www.praktijkingridkotte.nl

Tarieven

Omschrijving consult

Tijdsduur

(circa)

Tarief
Eerste consult inclusief intake 90 min € 100,-
Natuurgeneeskundig consult of shiatsutherapie 60 min € 75,-
Voetenbad per behandeling 30 min € 40,-

Lid beroepsvereniging

Natuurgeneeskundig praktijk Ingrid Kotte is lid van de beroepsvereniging NVSen RBCZ
Tevens BIG geregistreerd nr: 49001443830.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de natuurgeneeskundige consulten geheel of gedeeltelijk. Raadpleeg de aanvullende polisvoorwaarden van je verzekering. Of kijk op de websites van de NVST en RBCZ.

Annuleren gemaakte afspraak

Tot 24 uur van te voren kun je de afspraak kosteloos annuleren. Zonder afmelding zal het volledige bedrag van het consult in rekening worden gebracht.

 

Privacyverklaring

Natuurgeneeskundig en Massagepraktijk Ingrid Kotte
Van Wassenaarmarke 10
8016 KR Zwolle
0384656726 
KVK- nr. 08198241

Therapeut: Ingrid Kotte

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik - na uw expliciete toestemming - heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en voor communicatie via telefoon of e-mail

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

  • Uw naam, adres en woonplaats 
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “ natuurgeneeskundig consult” of “shiatsubehandeling “
  • de kosten van het consult

 

Cookiebeleid

Ik gebruik tijdelijke functionele cookies, die weer worden verwijderd zodra het browservenster wordt gesloten. Deze ccokies worden alleen gebruikt voor het navigeren naar eerder pagina’s waarin een bepaald zoekresultaat staat en voor tijdelijk opslaan van bepaalde instellingen.


Als cliënt hebt u recht op inzage, correctie of verwijderen van uw gegevens. U kunt hiervoor mailen naar praktijkingridkotte@gmail.com


Ik behoud het recht om deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.